Friday, May 31, 2013

phleng klom luk 4 phakartist(s): various
album: เพลงกล่อมลูก ๔ ภาค (phleng klom luk 4 phak)
01. ไปคล้องช้าง (pai khlong)
sung by พูลศรี เจริญพงษ์ (phunsi charoenphong)
02. วัดโบสถ์ (wat bot)
sung by พูลศรี เจริญพงษ์ (phunsi charoenphong)
03. กาเหว่า (kawao)
sung by สุดจิต ดุริยปราณีต (suchit duriyapranit)
04. แม่หม้ายก่อมลูก (mae mai kom luk)
sung by สำราญจิต อภิสุนทรางกูร (samranchit aphisuntharangkun)
05. แมวโพง (mae phong)
sung by สำราญจิต อภิสุนทรางกูร (samranchit aphisuntharangkun)
06. แม่หม้ายก่อมลูก (mae mai kom luk)
sung by พูลศรี เจริญพงษ์ (phunsi charoenphong)
07. แม่ไปเลี้ยงหม่อน (mae pai liang mon)
sung by พูลศรี เจริญพงษ์ (phunsi charoenphong)
08. อือ จา จา (ue cha cha)
sung by รำพัน (บัวคำ) อินทวงศ์ (ramphan (buakham) inthawong)
09. ลูกเอ๋ยนอนดีๆ (luk oei non di di)
sung by นิทัศน์ ละอองศรี (nithat la'ongsi)
10. ลูกเอ๋ยนอนดีๆ (luk oei non di di)
sung by พูลศรี เจริญพงษ์ (phunsi charoenphong)
11. นอนหลับ (non lap)
sung by นฤมล สิทธิเดช (naruemon sitthidet)
12. ไปไหน (pai nai)
sung by นฤมล สิทธิเดช (naruemon sitthidet)
13. ลูกสาว (luk sao)
sung by นฤมล สิทธิเดช (naruemon sitthidet)
14. ไก่ขัน (kai khan)
sung by นฤมล สิทธิเดช (naruemon sitthidet)
15. พร้าวนาลิเก (phrao na like)
sung by ศรีธวัช ไชยธวัช (sithawat chaithawat)

1-3, 11-15: วงดนตรี สมาน กาญจนะผลิน (the saman kanchanaphalin band)
4-7: คณะ สุนทราภิรมย์ (the suntharaphirom group)
8-10: คณะ ศรีสมเพชร (the sisomphet group)

today i want to share this wonderful cassette of thai music for babies! collected here are traditional lullabies from 4 cultural regions of thailand, performed by veterans of the public relations dept. band & suntharaphon, along with local specialists. aside from serving as a surefire pacifier for your young ones, this tape also makes a pretty great introduction to the folk musics (albeit the slower ones) of thailand: central, north, northeast & south.  all played on local instruments and with both male and female voices, according to baby's preference. hope everyone enjoys! and happy birthday julius!!

preview:

Sunday, May 19, 2013

sane luk thung, vol. 1artist: เสน่ห์ มนต์อีสาน (sane mon'isan)
album: เสน่ห์ลูกทุ่ง ช่ดที่ ๑ (sane luk thung, vol. 1)
01. สัญญาเนียงใบตอง (sanya niang bai tong)
02. สั่งแฟนฝากทุย (sang faen fak thui)
03. รอวันดาวกลับ (ro wan dao klap)
04. ใจดำดั่งกา (chai dam dang ka)
05. เปรียบน้องเหมือนรถเก๋ง (priap nong muean rot keng)
06. รักมากชักหึง (rak mak chak hueng)
07. คอยพี่ก่อน (khoi phi kon)
08. ห้องนี้ไม่มีเธอ (hong ni mai mi thoe)
09. ตามหาสายพิณ (tam ha sai phin)
10. ข่าวมาข้าเศร้า (khao ma kha sao)
11. โกรธกัน (krot kan)
12. อดีตรักริมคลอง (adit rak rim khlong)

this week, some more thai-khmer sounds from south isan! we've heard from mr. sane once before, on an excellent album from his old group "rock ah yah", though i don't actually have much info about his personal history. this tape is unusual among my thai-khmer findings in that the music is not done in kantruem or any other khmer folk style. what we hear on this cassette is fairly straightforward luk thung, but with khmer lyrics. given that even some kantruem singers are switching over to standard thai, this is definitely a bit of a curiosity in my eyes. hope you enjoy!

preview:

Saturday, May 11, 2013

kritsana bunsaen & khana dong noi phatthanaartist(s): กฤษณา บุญแสน + คณะดงน้อยพัฒนา (kritsana bunsaen & khana dong noi phatthana)
album: มูลมังอีสาน 1 (mun mang isan 1)
01. เซิ่งตำนานบั้งไฟ (soeng tam nan bang fai)
02. ซิ่งกลองยาว 1 (sing klong yao 1)

unless you're in yasothon right now, you are (like me) missing this year's rocket festival! one of northeast thailand's biggest draws for tourists both domestic and foreign, the rocket festival (bun bang fai) is a celebration of all things phallic. one of several throughout isan & laos, yasothon's festival takes place over 3 days in mid may, filled with music & dancing, parades, drinking, cross-dressing & bottle rockets. our group on this recording plays sings the legend of the bang fai festival in a slightly more old-fashioned style than you're likely to hear at the festival.  backed mostly by drum & chorus, mae kritsana (currently a teacher at the roi et college of dramatic arts) gives a call & response telling of the story in a slow soeng dance rhythm. things pick up on side 2, though, for a phin & long drum sing. lots of fun to be had here, enjoy!

preview:

Thursday, May 2, 2013

yotthong bunthup: thong ban nakartist: ยอดธง บุญธูป (yotthong bunthup)
album: ท่องบานนาค (thong ban nak)
01. ท่องบานนาค ตอน 1 (thong ban nak, pt. 1)
02. ท่องบานนาค ตอน 2 (thong ban nak, pt. 1)

this week, the soundtrack to a buddhist ordination ceremony! in thailand it is normal for most adult male buddhists to spend a short time in monkhood, a sort of coming of age ritual and a valuable way of accumulating merit for their parents. their stay can last anywhere from a few days or weeks to several months or years, and for some it becomes a lifelong vocation. this cassette contains the chanting typically associated with the event of entering the monastery.  side one features lay officiation by yuthong bunthup (an influential luk thung songwriter/producer) while side 2 consists mostly of the chanting of the monks. enjoy!

preview: