Sunday, May 31, 2009

phongsi woranut: lom hemansinger: ผ่องศรี วรนุช (phongsi woranut)
album: ลมเหมันต์ (lom heman)
tracklist:
01. ลมเหมันต์ (lom heman)
02. รักไม่ลืม (rak mai luem)
03. เดือนลา (duean la)
04. บอกซิว่ารัก (bok si wa rak)
05. หลานรักไม่ลง (lan rak mai long)
06. หมองใจ (mong chai)
07. รักพี่บูชาพี่ (rak phi bucha phi)
08. ใจน้อง (chai nong)
09. พอกันที่ (pho kan thi)
10. สาริกาลืมไพร (sarika luem phrai)
11. คุณพี่ขี่เก๋ง (khun phi khi keng)
12. แพ้ (phae)
13. รักร้อนยีงกว่าไฟ (rak ron yi ngok wa fai)
14. ผัวจ๋า (phua cha)
15. วิมานในฝัน (wiman nai fan)
16. วิวาห์ราตรี (wiwa rattri)
17. หากฉันจะรักคุณ (hak chan cha rak khu)
18. บวชเสียเถิดพี่ (buat sia thoet phi)
19. คอยพี่กลับนา (khoi phi klap na)
20. สวยจริงหรือคุณ (suay ching rue khun)

this week, another tape from alexandra's collection.. more delightful hits from phongsi woranut! these songs are from the mid-1960's, years when she was battling with suraphon sombatcharoen (whose band she had recently departed) for domination of the pop scene in thailand; in fact, a few tunes on here are เพลงโต้ (pleng to) or "duelling song" responses to certain of suraphon's (track 10, for instance, is a response to his "แก้วลืมดง (kaew luem dong)", which was a jab at phongsi's aforementioned desertion). the band is great here, boasting some big horns & latin flavor, and phongsi's voice is in peak form, strong & high. very nice old luk thung!

Saturday, May 23, 2009

khana hua fai samakhkhi: dontri phuen mueang chiang mai, vol. 2band: คณะ หัวฝายสามัคคี (khana hua fai samakhkhi)
album: ดนตรีพื้นเมืองเชียงใหม่ 2 (dontri phuen mueang chiang mai, vol. 2)
tracklist:
01. ลงผีมด (long phi mot)
a. ผีมดห้อยผ้า (phi mot hoi pha)
b. เพลงน้อยบ่าเก่า (phleng noi ba kao)
c. ผีมดกิ๋นน้ำมะพร้าว (phi mot kin nam maphrao)
d. เพลงฟันดาบ (phleng fan dap)
02. เพลงตีมวย (phleng ti muay)

from the northern city of chiang mai, successor of the ancient lanna kingdom, we have music for ghosts & music for pugilists. the group is a ปี่พาทย์พื้นเมือง (piphat phuen mueang), an ensemble specific to northern thailand. the first side is music for a yearly dance ceremony held during the rainy season to satisfy the ghosts of ancestors. traditionally this event would feature a great amount of eating, drinking, dancing, and spiritual possession, culminating in the killing of a chicken and divining of its entrails.. i can't speak with authority on the matter, but i imagine nowadays the festival has been condensed into a routine geared towards outside observers, and likely omits the more gruesome aspects. the second side is music which accompanies the world-famous muay thai boxing. busy horns, drums, cymbals & metallophones abound!

Wednesday, May 6, 2009

kha nam nomsingers: various
album: ค่าน้ำนม (kha nam nom)
tracklist:
01. ค่าน้ำนม (kha nam nom)
sung by พนม นพพร (phanom nopphon)
02. หยดน้ำนมหยาดน้ำตา (yot nam nom yat nam ta)
sung by ชินกร ไกรลาศ (chinakon krailat)
03. โอ้..บุพการี (oh.. bupphakari)
sung by ลัดดา ศรีวรนันท์ (ladda siworanan)
04. ครวญหาแม่ (khruan ha mae)
sung by สุชาติ เทียนทอง (suchat thianthong)
05. สามรัก (sam rak)
sung by ก้าน แก้วสุพรรณ (kan kaewsuphan)
06. โซ่ชีวิต (so chiwit)
sung by สมยศ ทัศนพันธ์ (somyot thasanaphan)
07. คุณแม่จ๋า (khun mae cha)
sung by พรทิพา บูรณกิจบำรุง (phonthipha buranakitbamrung)
08. พ่อกับแม่ (pho kap mae)
sung by พร ภิรมย์ (phon phirom)
09. แม่จ๋า (mae cha)
sung by พริ้ว แพรชมภู (phriw phraechomphu)
10. บวชแทนพระคุณพ่อแม่ 1 (buat thaen phra khun pho mae 1)
sung by ชัยชนะ บุญนะโชติ (chaichana bunnachot)
11. บวชแทนพระคุณพ่อแม่ 2 (buat thaen phra khun pho mae 2)
sung by ชัยชนะ บุญนะโชติ (chaichana bunnachot)
12. อ้อมอกแม่ (om ok mae)
sung by พนม นพพร (phanom nopphon)

with mother's day coming up (in america, that is.. in thailand it won't be til august 12th!) i thought it would be nice to post some old songs about moms. many of the tunes are by famed song writer ไพบูลย์ บุตรขัน (phaibun butkhan), whose work has been featured a number of times on this site. what's interesting is that most of these sweet, slow ballads extolling filial piety were released closely after his more counter-hegemonic anthems about class disparity, in order to curry favor with the censors of the military regime. nowadays they are probably best for currying favor with moms.. hope they work!

(the cassette you see pictured, in spite of its beautiful krishna & devika cover art, was of basically unlistenable quality, but i happened to have a similar collection on cd, so that's what you'll be hearing.. hope no one minds the discrepancy!)