Sunday, February 22, 2009

mon pleng khru phaibun butkhan chut 3singers: various
album: มนต์เพลง ครูไพบูลย์ บุตรขัน ชุด 3 (mon pleng khru phaibun butkhan chut 3)
tracklist:
01. น้ำค้างเดือนหก (nam khang duean hok)
sung by สุรชัย สมบัติเจริญ (surachai sombatcharoen)
02. รักจนหมดใจ (rak chon mot chai)
sung by กุ้ง สุธิราช วงศ์เทวัญ (kung suthirat wongthewan)
03. เบ้าหลอมดวงใจ (bao lom duang chai)
sung by เอกชัย ศรีวิชัย (ekachai siwichai)
04. มนต์รักลูกทุ่ง (mon rak luk thung)
sung by รุ่ง สุริยา (rung suriya)
05. ขวัญใจคนจน (khwanchai khon chon)
sung by สดใส รุ่งโพธิ์ทอง (sodsai rungphothong)
06. บ้านไร่น่ารัก (ban rai na rak)
sung by ยอดรัก สลักใจ (yodrak salakchai)
07. มือพี่มีพลัง (mue phi mi phalang)
sung by ไวพจน์ เพชรสุพรรณ (waiphot phetsuphan)
08. กลิ่นโคลนสาบควาย (klin khlon sap khwai)
sung by เสรีย์ รุ่งสว่าง (seri rungsawang)
09. น้ำท่วม (nam thuam)
sung by สายัณห์ สัญญา (sayan sanya)
10. ลำดวนเอ๋ย (lam duanoei)
sung by เพลิน พรมแดน (phloen phromdaen)
11. บ้านนาป่าร้าง (ban na pa rang)
sung by ชัยชนะ บุญนะโชติ (chaichana bunnachot)
12. น้ำลงเดือนยี่ (nam long duean yi)
sung by รุ่งเพชร แหลมสิงห์ (rungphet laemsing)
13. บ้านสาวโสด (ban sao sot)
sung by สุดา ศรีลำดวน (suda silamduan)
14. อันเป็นดวงใจ (an pen duang chai)
sung by คัทลียา มารศรี (khataliya marasi)

this tape is very special to me.. it was my first real exposure to thai pop music! alexandra & i came upon it at a (now defunct) thai memorabilia store in manhattan's chinatown, and of course i knew nothing about the contents, but our roy orbison-looking friend on the cover convinced me to grab it. as it turns out, the gentleman with the dark glasses is none other than phaibun butkhan, the legendary luk thung songwriter who brought us mon rak luk thung (the theme of which is featured again here)! this tape features renderings of some of his greatest tunes, by stars from almost every generation, from the 60's to the (then-)present, from chaichana & waiphot to yodrak & sayan, all the way to surachai sombatcharoen (son of suraphon). the production, while unmistakably a product of the 90's, manages to remain understated, and besides the fantastic vocals, there are some great passages of accordion & horn. hope you enjoy!

Monday, February 9, 2009

mon rak luk thung (o.s.t.)singers: various
album: มนต์รักลูกทุ่ง (mon rak luk thung)
tracklist:
01. มนต์รักลูกทุ่ง (mon rak luk thung)
sung by ไพรวัลย์ ลูกเพชร (phraiwan lukphet)
02. สาวนาคอยคู่ (sao na khoi khu)
sung by บุปผา สายชล (buppha saichon)
03. อาลัย (alai)
sung by ไพรวัลย์ ลูกเพชร (phraiwan lukphet)
04. หนุ่มพเนจร (num phanechon)
sung by บรรจบ เจริญพร (banchop charoenphon)
05. สิบหมื่น (sip muen)
sung by มิตร ชัยบัญชา (mit chaibancha)
06. น้ำลงนกร้อง (nam long nok rong)
sung by พรไพร เพชรดำเนิน (phonphrai phetdamnoen)
07. นกร้องน้องช้ำ (nok rong nong cham)
sung by บุปผา สายชล (buppha saichon)
08. น้อยใจรัก (noi chai rak)
sung by ผ่องศรี วรนุช (phongsi woranut)
09. แม่ร้อยใจ (mae roi chai)
sung by มิตร ชัยบัญชา (mit chaibancha)
10. น้ำตา น้ำตก (nam ta nam tok)
sung by บุปผา สายชล (buppha saichon)
11. ใจเจ้าชู้ (chai chao chu)
sung by บรรจบ เจริญพร (banchop charoenphon)
12. รูปหล่อถมไป (rup lo thom pai)
sung by บุปผา สายชล (buppha saichon)
13. รักร้าวหนาวลม (rak rao nao lom)
sung by บรรจบ เจริญพร (banchop charoenphon)
14. รักลาอย่าเศร้า (rak la ya sao)
sung by ผ่องศรี วรนุช (phongsi woranut)

the film "mon rak luk thung" is considered a landmark of both thai cinema & thai popular music; its unprecedented 6 month run in bangkok upon release in 1970 (พ.ศ. 2513) represented an increasing fondness for pleng luk thung in the capitol. the story is set in a rural village and concerns the romance between a poor farmer and the daughter of a rich landowner (played by mit chaibancha & phetchara chaowarat). taking a cue from hindi films, the action is interspersed with musical numbers, many of which feature the original singers picturising their own tunes. and the tunes are in top form! featuring the work of famed songwriter ไพบูลย์ บุตรขัน (phaibun butkhan) & his team, many of these songs are pop standards, with dozens of recorded versions. the film itself also has a number of iterations, most notably as the basis of a tv serial drama (ละคร or 'lakhon') of the same name. please enjoy these unforgettable songs!

Monday, February 2, 2009

suntaraphon: anuson khru phleng suntaraphonband: สุนทราภรณ์ (suntaraphon)
album: อนุสรณ์ครูเพลง สุนทราภรณ์ (anuson khru phleng suntaraphon)
tracklist:
01. สวัสดีบางกอก (sawatdi bangkok)
sung by จิตราภรณ์ บุญญขันธ์ (chitraphon bunyakhan)
02. พรหมลิขิต (phromlikhit)
sung by ธรรมรัตน์ นวะมะรัตน์ (thammarat nawamarat)
03. ฉันเป็นของเธอ (chan pen khong thoe)
04. ฝังหัวใจ (fang hua chai)
sung by บุษยา รังสี (butya rangsi)
05. สิ้นหวัง (sin wang)
sung by เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (phensi phumchusi)
06. รักให้โง่ (rak hai ngo)
sung by รำไพ บุญศิริธรรม (ramphai bunsiritham)
07. หนามชีวิต (nam chiwit)
sung by เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (phensi phumchusi)
08. ตลุงพระมะเลเถไถ (talung phrama lethe thai)
sung by เลิศ ประสมทรัพย์ + ชวลีย์ ช่วงวิทย์ (loet prasomtarap + chawali chuangwit)
09. ฉันยังเหมือนเดิม (chan yang muean doem)
sung by ชัชฎาภรณ์ รักษณาเวศ (chatdaphon raksanawet)
10. กังหันสวาท (kanghan sawat)
sung by รุ่งฤดี แพ่งผ่องใส (rungridi phaengphongsai)
11. หาดผาแดง (hat pha daeng)
sung by ประพนธ์ สุนทรจามร (praphon sunthonchamon)
12. คนจะรักกัน (khon cha rak kan)
sung by เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (phensi phumchusi)
13. วิหคเหิรลม (wihokh hoen lom)
sung by เพ็ญศรี พุ่มชูศรี (phensi phumchusi)
14. น้ำใจชาวเหนือ (nam chai chao nuea)
sung by บุษยา รังสี (butya rangsi)
15. รอยมลทิน (roi monthin)
sung by รวงทอง ทองลั่นทม (ruangthong thonglanthom)
16. รำวงฝนมาทุยหาย (ramwong fon ma thui hai)
sung by เลิศ ประสมทรัพย์ + ศรีสุดา รัชตะวรรณ (loet prasomtarap + sisuda rattawan)

this week, a special introduction to the suntaraphon big band! headed by iconic violinist/bandleader เอื้อ สุนทรสนาน (uea sunthonsanan), this famed collective has basically defined the pleng luk krung genre since its inception, and is the longest reigning hit combo in thai pop history. founded in 1939 (พ.ศ. 2482), the band got its start as the official orchestra of the government public relations department. soon their sound became increasingly in-demand for private performance, and the outside-sanction "suntaraphon" brand was born. most of the suntaraphon band singers released albums under their own names, names which took up permanent residence at the top of the charts, thanks to weight lent by the suntaraphon seal! this particular tape compiles some of the stars of what i'd term suntaraphon's "second wave" in the late 60's. the music here is of course fantastic.. a superb confluence of swinging dance numbers & soft sentimental ballads behind sparkling melisma. as may be expected, this style's often considered a bit on the old fashioned side, but its retro appeal was highlighted in the 2000 film ฟ้าทะลายโจร (tears of the black tiger). maybe it's poised for a comeback..!