Thursday, November 1, 2018

songkhla college of dramatic arts: ram manoraartist: วิทยาลัยนาฏศิลป์ สงขลา (songkhla college of dramatic arts)
album: รำมโนราห์ บรรเลงดนตรีพื้นเมืองใต้ 1 (ram manora: banleng dontri phuen mueang tai, vol. 1)
tracklist:
01. รำมโนราห์ (ram manora)
02. รำมโนราห์ (ram manora - vocal)
03. รำตารีตีปัด (ram taritipat)
04. ระบำเดินพราน (rabam doen phran)
05. ระบำประมง (rabam pramong)
06. ระบำผ้าเต๊ะ (rabam pha te)
07. ระบำบ้องต้น (rabam bong ton)
08. ระบำชักพระ (rabam chak phra)
09. ระบำรองเง็ง (rabam rongngeng)

this week, some brilliant southern folk sounds from songkhla! the musicians of the songkhla college of dramatic arts (which seems now to be defunct.. does anyone know the story?) bring us music from the dramatic dance genre of manora (or nora for short), performances of the jataka tales of manohara. the centrepiece of these acts is the elaborately costumed and often remarkably flexible dancers playing the role of kinnari (half-bird/half-human mythological creatures) [see j-card above]. the instrumental accompaniment is provided by thap (paired drums) plus one deeper drum, pi nai (oboe), nong (paired gongs), and assorted clappers, finger-cymbals, etc. occasionally joined by a vocalist. enjoy!

preview:

2 comments:

Sappa Lama Gomso said...

Annapurna Base Camp Trek most likely the simplest legendary and classical treks within the world offers to breathe stopping Mountain read, provide a chance to expertise the everyday Nepali village, native folks and their method of living ancient life in Himalaya of Kingdom of Nepal. The Annapurna Base Camp route goes passing through spectacular and tranquil landscapes, charming Gurung and Magar villages, lush inexperienced bush, bamboo and alpine forests to the trip’s last and final destination, Annapurna Base Camp at the peak of 4130m (13546ft.)Natural and Classic Annapurna Base Camp Trek, The path is equally a delight for natural experiences. On the third day of our trekking, we tend to leave our baggage in building at Ghorepani for Poon Hill excursion before dawn to catch the spectacular sunrise. Poon Hill is one in all the simplest read points during this trek for a sunrise view and mountain view. Mount Dhaulagiri, the Annapurna vary and Mount Machhapuchhre (Fishtail Mountain) to the northern half and also the Butterfly Peaks within the way western half are all visible from atop Poon Hill. (SHOULD YOU SAY one thing concerning WHAT YOU SEE after you reach basic principle, during this part?). Finding yourself within the base large Annapurna I (8091m) with 360 degrees Mountain read is topping lovely that's on the far side your imagination that's associate lingering period of time mountain vacation expertise in the Kingdom of Nepal. There is a natural outpouring close to Jhinu Danda, you'll cleanse yourself spiritually in natural hot springs with bathing areas within the lap of the mountains. Locals believe that the waters have a healing quality that eases away your aches and pains. The locals encounter in Annapurna Base Camp Route are combine ethnic groups; there are Brahmans and Chhetris in lower elevations and Mongoloid range of mountains folks in Himalaya. largely there are Gurung and Magar folks within the space noted for Gurkha regiment. If you'd wish to explore additional cultural and ancient heritages in Himalaya then wild Excursion counsel you to trek to Langtang, Manaslu, and mountain peak region. however little doubt that Annapurna is that the best for scenery as some 55000 folks trek there per annum.

Sappa Lama Gomso said...

Everest Base Camp Trek is one of those journeys that create your vacation dreams return true. Hiking on the legendary foothills just under the mighty Mount Everest 8848m with exciting views of the master peaks will solely be found within the Everest Region. This celebrated trek is thought worldwide for its trailblazing routes & the landscapes speak to your senses. On this trip you furthermore Mera peak out at the celebrated Kala Patthar (5,600m/18,373ft) read purpose for a few grand direct views of the very best mountain in the world. Everest Base CampTrek additionally includes different celebrated eight thousand peaks like Mt mountain peak (8,516m /27,940ft), Makalu (8,485m /27,838 ft) Cho-Oyu (8,201m /26,906ft). The culture of this specific space is of nice notebook stuff & interacting with the native of us puts a lot of zest into your venturesome journey as you walk through the Khumbu region of the Asian country. This legendary path could be a psychological thriller for top & wild hikers World Health Organization want the tread the methods wherever legends walked before on their thanks to conquering mountain peak, some did some didn’t however the Everest Base Camp Trek path keeps those legends alive for many trekkers World Health Organization head to the present region. The trip begins with a stirring mountain flight to Lukla, one among the world’s highest mountains; & as shortly as you set down at that altitude, the remainder is history. Your hike takes you to the favored village city of Namche, referred to as the ‘gateway to the Khumbu’’ & from there on you rehearse quiet monasteries with the acknowledge Sherpa of us World Health Organization inhabit this region & their culture is price noting. On the way, we have a tendency to visit the Sagarmatha parkland, home to some rare fauna & flora, this additionally wherever we have a tendency to adapt for a few time. We head deep into the Khumbu hiking into the forest of shrub, birch trees & pine, with colorful villages wherever we have a tendency to square measure sincerely welcome by the Sherpa community. we have a tendency to square measure pleasantly stunned to return across a hospital-based mostly in Khunde and health post at Pheriche that shows this region not solely cares for the locals however also are able to look out of trekkers World Health Organization have altitude issues. Doctors square measure invariably at the post for aid treatment. The Everest Base Camp Trek is arduous however varied teahouses square measure found on the paths providing smart grubbed to shelter from the generally harsh climate. Our trek culminates at base camp so we have a tendency to create a path for Namche as we have a tendency to hike back to Lukla to rendezvous for our flight to Katmandu. we have a tendency to add an additional contingency day for inclement weather which will delay flights. It’s recommended to be pretty acceptable to undertake this journey; you only want some smart hiking exercise before doing this trip. And Nepal Base Camp Treks can do the remainder to allow you AN action-packed odyssey of a period.